Audyt prawny przyszłego kontrahenta

600,00  + VAT

SKU: 5 Kategoria:

Audyt prawny kontrahenta umowy

Dla kogo

Audyt prawny kontrahenta to usługa pomocy prawnej wykonywana przez radcę prawnego dla osób chcących dokładnie sprawdzić status prawny drugiej osoby z którą planują podpisać umowę tak aby nie wpaść w kłopoty związane z byciem kontrahentem osoby w długach, upadłości lub po prostu nie uczciwej.

Obejmuje

Audyt prawny obejmuje zbadania statusu prawnego kontrahenta będącego przedsiębiorcą, spółką, fundacją lub po prostu osoba fizyczną i oszacowanie poziomu bezpieczeństwa kontraktowania z badanym podmiotem.

Lista badanych elementów statusu prawnego:

 • typ osobowości prawnej
 • numer wpisu do ewidencji
 • typ prowadzenia działalności prawnej
 • zdolność lub brak do czynności prawnej
 • typ formy prowadzenia działalności
 • typ reprezentacji
 • prokura, zastępstwo, osoba odpowiedzialna za długi, osoba kontaktowa
 • kapitał zakładowy
 • stan upadłości,
 • stan restrukturyzacji
 • syndyk
 • stan bankructwa
 • odpowiedzialność członków zarządu spółki
 • wpis do ewidencji dłużników
 • spory prawne
 • orzeczenia sądowe
 • ogłoszenia w monitorze prawnym
 • reputacja
 • rynek działalności
 • adres do doręczeń
 • stan spółki
 • osoba kontaktowa
 • zaległości raportowe KRS
 • właściwość sądowa

 

Otrzymasz

Po audycie prawnym otrzymasz raport z audytu wraz z oszacowaniem ryzyka lub bezpieczeństwa kontraktowania z drugą stroną będącą podmiotem badania statusu prawnego.

Scroll to Top