Kara umowna klauzula kary umownej projekt na zamówienie

Kary umowne, czyli jak stracić więcej niż zyskać – najczęstsze błędy

Kary umowne są często stosowane w umowach jako środek ochrony przed niedotrzymaniem zobowiązań przez drugą stronę. Ich celem jest zabezpieczenie interesów strony, która zawiera umowę, jednakże konstruowanie kar umownych wymaga dużej ostrożności.

Umowy zawierane między przedsiębiorcami, jak i z klientami indywidualnymi, często zawierają klauzule dotyczące kar umownych. Chociaż ich celem jest zabezpieczenie strony, która jest narażona na szkody wynikające z niewykonania umowy przez drugą stronę, to często zdarza się, że klauzule kary umownej są źle skonstruowane.

Kara umowna ma dokładnie określony cel który ma realizować i nie warto narażać się na przykre konsekwencje korzystania z tej klauzuli wbrew zapisom polskiego kodeksu cywilnego. W tym artykule omówię najczęstsze błędy popełniane przy konstruowaniu klauzul kary umownej, które warto unikać.

Najczęstsze błędy w karze umownej

1. Określenie kary jako jedynego środka ochrony

konstruowanie kary umownej powinno być jednym z wielu środków ochrony przed niedotrzymaniem umowy. Zastosowanie kary umownej jako jedynego środka ochrony może skutkować jej nieważnością, ponieważ może być uznana za nieproporcjonalną do szkody, jaką ma zabezpieczać.

2. Określenie zbyt wysokiej kary

konstruując karę umowną należy pamiętać, że jej wysokość powinna być proporcjonalna do szkody, jaką ma zabezpieczać. Określenie zbyt wysokiej kary może spowodować, że zostanie ona uznana za niedozwoloną, a w skrajnych przypadkach nawet za karę odrażającą.

3. Określenie kary jako stałej

konstruując karę umowną, warto określić ją jako stosunkową do wartości umowy lub wartości zobowiązania. Taka kara jest bardziej sprawiedliwa i proporcjonalna do szkody, jaką ma zabezpieczać, ponieważ zmienia się w zależności od wartości zobowiązania.

4. Brak określenia terminu zapłaty kary

konstruując karę umowną, należy określić termin zapłaty kary. Brak takiego określenia może spowodować problemy w przypadku jej egzekwowania.

5. Brak określenia sposobu zapłaty kary

konstruując karę umowną, należy określić sposób zapłaty kary. Warto pamiętać, że sposób zapłaty kary musi być zgodny z przepisami prawa, a jego niewłaściwe określenie może spowodować niedozwoloną karę umowną.

Podsumowanie

Konstruując karę umowną, należy zachować ostrożność i unikać błędów, które mogą spowodować jej nieważność lub nielegalność. Należy pamiętać, że kara umowna powinna być proporcjonalna do szkody, jaką ma zabezpieczać, a jej konstrukcja powinna być jednym z wielu środków ochrony przed niedotrzymywaniem przyjętych zobowiązań przez drugą stronę umowy

Chcesz uniknąć błędów w klauzuli kary umownej?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top