Czym jest klauzula waloryzacyjna

Klauzula waloryzacyjna. Czym jest a czym nie jest

Klauzula waloryzacyjna to dodatkowa klauzula umowna, która zabezpiecza, podwyższa lub obniża wynagrodzenie w związku ze zmianami wskaźników ekonomicznych, takich jak inflacja czy wzrost cen.

Klauzula waloryzacyjna może być stosowana w różnych rodzajach umów ale tylko takich która zobowiązują do zapłaty kwoty wynagrodzenia, czynszu lub zobowiązania w pieniądzu. Najczęściej są to umowy takie jak umowy najmu, umowy o usługi, umowy o dzieło

Czym jest klauzula waloryzacyjna

Klauzula waloryzacyjna określa zasady i formułę, według której dokonywana jest waloryzacja zgodnie z prawem i kodeksem cywilnym. Musi bardzo dokładnie określać wskaźniki według których wynagrodzenie za wykonanie umowy ma być przeliczone.

Czym nie jest klauzula waloryzacyjna

Klauzula waloryzacyjna mylona jest z klauzulą inflacyjną.

Jednak nie wystarczy zapisać w umowie, że kwota zwiększy się o wskaźnik inflacji. Klauzula waloryzacyjna tak naprawdę oznacza określenie kwoty zobowiązania na podstawie mierników takich jak:

  • przeliczenie na walutę inną niż PLN, np. dolar amerykański czy funt brytyjski,
  • przeliczenie na złoto,
  • przeliczenie towarowe: na cenę ropy, cenę zboża itp.,
  • wskaźniki indeksowe: wskaźnik inflacji, indeks giełdowy itp.

Kiedy warto stosować klauzulę waloryzacyjną

Klauzulę waloryzacyjną stosuje się przede wszystkim w niepewnych czasach gdy wartość złotówki może się zmieniać i nie odzwierciedlać w pełności wartości wykonanego świadczenia.

Kiedy nie wolno stosować klauzuli waloryzacyjnej

Klauzulę waloryzacyjną można wpisać tylko do umów tzw. zobowiązujących. Oznacza że ich celem jest wykonanie jakiegoś świadczenia w zamian za coś innego. W klauzuli waloryzacyjnej tym zobowiązaniem wzajemnym musi być wyłącznie zapłata w pieniądzu.

Klauzula waloryzacyjna wzór

Klauzula waloryzacyjna jest trudną klauzulą do samodzielnego sporządzenia bez odpowiedniego przygotowania prawniczego a to dlatego, że zakłada przeliczenie kwoty zobowiązania o miernik inny niż waluta polska. Wbrew temu co się wydaje klauzula określająca warunki zapłaty i odpowiedzialności w razie jej braku lub opóźnienia jest dosyć trudna do poprawnego skonstruowania tak aby zabezpieczała interes umawiających się stron zgodnie z prawem a dodatkowe jej modyfikowanie dodatkowo utrudnia zadanie.

Minimalny wzór na poprawną klauzulę waloryacyjną

  1. kto jest zobowiązany do zapłaty
  2. na rzecz kogo
  3. za co
  4. równowartość kwoty w mierniku innym niż waluta polska a nie kwota do zapłąty
  5. sposób obliczenia miernika np. według średneiego kursu Narodowego Banku Polskiego
  6. warunki obliczenia miernika kursu np.: data publikacji danych, data wykonania zobowiązania, data zapłaty, daty dostarczenia dzieła, towaru itp.

„Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz (…) wynagrodzenia w wysokości równowartości (….) indeksu inflacji opublikowanego w dniu (…)

Fragment wzoru klauzuli waloryzayjnej

Umowa o usługi z klauzulą waloryzacyjną PDF

Potrzebujesz wzoru umowy o usługi z rozbudowaną klauzulą waloryzacyjną? Skorzystaj z możliwości zamówienia indywidualnego projektu w mojej kancelarii – link do oferty.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top